Service

Naast een breed assortiment afbouwstoffen voor zowel de nieuwbouw- als renovatiemarkt, zijn wij uw aanspreekpunt voor:

Scholing en opleiding

SLP Afbouwstoffen ondersteunt de vakmensen, die het uiteindelijk resultaat bepalen “on the job”. Daarnaast is het mogelijk om scholing en productgerichte opleidingen in ons eigen opleidingscentrum in Borne te volgen. Een goed eindresultaat kan immers alleen behaald worden als onze producten en systemen ook op de juiste manier verwerkt worden.

Bouwplaats begeleiding

Wij ondersteunen de verwerkers van onze producten op de bouwplaats. Onze medewerkers zijn zeer ervaren en kunnen desgevraagd advies geven over:

- Voorbereidende werkzaamheden
- Technische regelgeving van de
   NPR 3924
- Uitvoeringsdetails
- Verwerking van onze producten
- Nazorg

Een goed product, deskundige begeleiding op de bouwplaats en éénduidige communicatie tussen betrokken partijen vormen de basis voor een goed eindresultaat.

Advies

Door een in situ opname worden de bestaande situatie en de projectgebonden omstandigheden nauwkeurig in kaart gebracht. Op basis van de specifieke projectomstandigheden volgt een diagnose die ten grondslag ligt aan het projectgebonden advies, dat aansluitend kan worden uitgebracht. Dit advies kunt u over het algemeen binnen 5 werkdagen verwachten. In het advies wordt in chronologische volgorde een duidelijke werkomschrijving opgesteld.

Ondergrond inspectie

Een goed advies begint bij gedegen onderzoek. Op locatie wordt de constructie, het ontwerp, de ondergrond of pleisterdrager beoordeeld volgens de geldende Nederlandse praktijkrichtlijnen voor stukadoorswerk.

 

Voor elk type pleisterdrager heeft SLP Afbouwstoffen een geschikt pleistersysteem. Indien er sprake is van renovatie of restauratie van bestaand stucwerk dan wordt in het laboratorium van SLP / KHALIX onderzoek verricht naar de aanwezigheid van vocht of bouwschadelijke zouten.

 

Het onderzoek wordt aan de hand van de daarvoor geldende normen op een professionele wijze uitgevoerd zoals gebruikelijk is bij tal van gerenommeerde onderzoeksbureaus. Uit het onderzoek volgt een diagnose en onderbouwd advies.